Se incarca...
logo

Prelucrarea datelor cu caracter personal

SOLICITARE ACORD ȘI INFORMARE GENERALĂ CU PRIVIRE LA POLITICA NOASTRĂ DE PRELUCRARE ȘI STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă mulțumim pentru interesul pe care îl acordaţi serviciilor noastre. Pentru noi este esenţial să vă oferim protecția datelor cu caracter personal pe care ni le oferiţi. În ceea ce priveşte datele dvs. cu caracter personal confidenţialitatea acestora este deosebit de importantă pentru noi.

Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale
Harvest Accounting and Consulting SRL ,CUI: 47001940, cu sediul în, Str. Magura, nr 9, AP.3, Petrila, Hunedoara
în calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.formulara1.online („Site-ul”)

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă sunteți client al Site-ului, Harvest Accounting and Consulting SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, adresa de e-mail, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră în cadrul Harvest Accounting and Consulting SRL.

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Harvest Accounting and Consulting SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

Distribuirea datelor?

Datele sunt prelucrate doar de Harvest Accounting and Consulting SRL, nu sunt distribuite altor terti sau entitati pentru a fi folosite.

Formular de contact

Formularul de contact colecteaza date , cum ar fi: adresa de email, nume, prenume aceste date sunt folosite pentru corespondenta dar pot fi folosite în scopul deservirii clienților. Aceste date pot fi sterse la cererea dvs. prin trimiterea unui mail la contact@formulara1.online


Site-ul nostru include hyperlink-uri către și detalii despre site-uri terțe. Nu deținem niciun control și nu ne facem responsabili pentru politicile și practicile de confidențialitate ale terților.

Marketing

Pe baza consimtamantului dumneavoastra, va putem transmite diverse comunicari prin canalele pe care le-ati aprobat, pentru a va tine la curent cu privire la serviciile, produsele, evenimentele si proiectele Harvest Accounting and Consulting SRL sau alte evenimente promotionale.

Scopul colectarii datelor cu caracter personal: trimiterea materialelor de marketing (newslettere, invitatii la evenimente etc.) pentru prezentarea companiei clientilor si potentialilor clienti ai Harvest Accounting and Consulting SRL

Temei juridic: consimtamant [articolul 6, paragraful 1, litera a) din Regulament] si interes legitim [articolul 6, paragraful 1, litera f) din Regulament] in scopurile comerciale ale operatorului, prezentarea serviciilor oferite si a noilor servicii

Aria de aplicare a datelor cu caracter personal: prenume, nume, titlu, e-mail, functia, numar de telefon, interese (tari, domenii de business, tipul de materiale/comunicare), CV-uri, alte detalii pe care utilizatorul le include in caseta de mesaje disponibila.

Durata pentru care vă prelucrăm datele

Harvest Accounting and Consulting SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus (pana la solitionarea unei probleme, pe perioada consimtamantului persoanei vizate sau pe perioada relatiei contractuale).

Harvest Accounting and Consulting SRL garanteaza ca datele personale ale unui Utilizator, colectate prin intermediul formularului de contact, vor fi folosite numai pana la solutionarea problemei comunicate de acesta, dupa care vor deveni date cu caracter exclusiv statistic.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor colectate prin formularul de contact al Site-ului, Harvest Accounting and Consulting SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Harvest Accounting and Consulting SRL pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Putem divulga informațiile dvs. personale:
în măsura în care ni se solicită acest lucru prin lege;
în legătură cu orice procedură legală potențială sau în curs;
Cu excepția situațiilor prevăzute în această politică la Capitolul V la punctul 1 si 2, nu vom furniza informațiile dvs. personale către terți.

Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:
-Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Harvest Accounting and Consulting SRL, conform celor descrise în prezentul document;

-Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Harvest Accounting and Consulting SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

-Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Harvest Accounting and Consulting SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

-Dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
-acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
-în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
-în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
-în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
-în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; -datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.
Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Harvest Accounting and Consulting SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

-Dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
-persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
-prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

-operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
-persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

-Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Harvest Accounting and Consulting SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

-dreptul la opoziție în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
-în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Harvest Accounting and Consulting SRL sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Harvest Accounting and Consulting SRL poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
-în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

-Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

-Dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: contact@formulara1.online

Cum îți protejăm datele? Securitate

Implementare certificat SSL (HTTPS). Acest site foloseste module de securitate si firewall inclus in scriptul site-ului. Verificare periodica de vulnerabilitate.
Vom lua măsuri de precauție tehnice și organizaționale rezonabile pentru a preveni pierderea, utilizarea necorespunzătoare sau modificarea informațiilor dvs. personale.

Ce proceduri avem la dispoziție pentru încălcarea securității datelor?

Notificare catre Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: Utilizare Cookie.